Bất như ý

Có những ngày buồn man mác vu vơ như vầy, mình hiểu đó là những bất như ý đến với mình, đó là mình đã quên đi sự biết ơn của cuộc đời, mình nhớ đến mở những video của thầy Thích Nhất Hạnh hoặc cô Quỳnh Hương để nghe, mình biết ơn vì hôm nay mình khoẻ mạnh, tuy hơi lờ mờ nhưng mình không bị đau bụng như hôm qua, mình có thức ăn sáng sẵn để dùng, mình có công việc để làm chứ không như những ngày trước rãnh rỗi đến buồn chán, mình có không khí, có điện có nước, có nhiều phương tiện để dùng. Mình nên biết ơn những điều này, rất nhiều!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s