Quay vào bên trong

Gần đây, mình muốn viết, nhưng khó mà mở máy tính rồi ngồi viết, vì mình không biết phải đối diện với những điều mình nghĩ như thế nào, mình trăn trở suy nghĩ nhiều, vội vàng. Mình bị cuốn vào mạng xã hội, mình không luyện tập thể dục, mình ngồi nhiều, mình lười nhác.

Đến bây giờ mình còn đang ngại viết ra những điều này, lòng mình chùng xuống, suy nghĩ nhiều về cô ấy, có chuyện gì đang xảy ra vậy, một nửa mình suy nghĩ cho cô ấy, dù gì mình cũng không hiểu được cổ, nửa còn lại mình lại chỉ trích cô. Dẫu mình biết chỉ trích phê phán là không đúng.

Mình quyết định dẹp bỏ những điều đó và tập trung vào bản thân, vào mục tiêu của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s