Thất nghiệp

Gần tròn 5 tháng mình thất nghiệp, mình mệt mỏi và chán chường đến nỗi không buồn làm gì cả, và cũng không hiểu bản thân mình như thế nào. Tất cả đều là một mớ bòng bong mơ hồ, điều duy nhất giữ mình còn tồn tại là nỗi sợ hãi và sự chết nhát.

Mình tuyệt vọng đến nỗi khi xem video của anh Dưa Leo nhắc đến con bạch tuột Paul, có thể dự đoán kết quả bóng đá, mình thấy mình thua kém nó xa, ít nhất nó còn có năng lực để tự nuôi sống mình, còn mình thì giống như một người đã chết rồi chỉ chờ được mang đi chôn.

Mình chẳng quý trọng điều gì trên đời này cả, mình cũng nghĩ vậy, ý là mình take my life for granted, thực sự đối với nhiều người chắc việc này bé cỏn con, nhưng đối với mình, mọi thứ bây giờ thật kinh khủng, kinh khủng hơn là mình không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, sẽ vô tận hay sẽ kết thúc, mà kết thúc như thế nào, mình đang đối diện với sự mơ hồ mà mình chỉ đứng đó nhìn nó mà không buồn bước đi để tìm hiểu. I am just fucked up. All of my life is a mess.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s